Innehållsförteckning

  1.1.1 Den första järnframställningen

  Den första järnframställningsugnen kallas för blästa, Figur 2, eller blästerugn. Det
  finns spår av sådana ugnar redan år 500 f.Kr. i Sverige.

  Ugnarna beskickades troligen med myrmalm eller så kallad rödjord samt träkol.
  Troligen tillsattes träkol och malm satsvis i stökiometriska andelar, det vill säga
  passande atomära mängdförhållanden, så att man efter eldande med luft från en
  blåsbälg erhöll en så kallad lupp som innehöll ett järn med låg kolhalt. Man kan säga
  att man direktframställde stål.

  Figur 2. Skiss av en blästa med vattendrivna bälgar. Källa: Carl Rinman, ”Korrt underrättelse om sättet att smälta sjö- och myrmalmer uti blästerugnar”, 1794.