Innehållsförteckning

  5.5.1 Provningsutrustning

  Allmänt
  Eftersom det finns så många tekniker, kan de mest skilda varianter av provföremål med avseende på form och storlek provas med denna metod. Man kan särskilja två huvudgrupper av utrustning, portabel- och bänkutrustning. (Se Figur 39)

  Portabel utrustning
  Sådan utrustning är särskilt lämplig för stora otympliga detaljer eller detaljer, som ingår i större konstruktioner, varvid hjulgående eller bärbara strömaggregat används.

  • Kabellindning
   Genom att linda en lämplig kabel runt provföremålet erhålles en enkel spolmagnetisering.
  • Handburna ok
   Den enklaste formen av utrustning är ett ok bestående av permanent magnet. Magnetiseringen kan också åstadkommas med hjälp av spole. Ofta kan avståndet mellan okets skänklar varieras.

  Bänkutrustning
  Bänkmaskiner är ofta av kombinationstyp med olika automatiseringsgrad vid provning av ett stort antal likartade provföremål.