Innehållsförteckning

    1.5.1 Begränsningar

    Radiograferingsmetodens begränsningar eller nackdelar kan sammanfattas till följande:

    • På grund av den radioaktiva strålningen måste provningen utföras i speciella strålskyddade lokaler eller inom avspärrade områden.
    • Strålningen absorberas förhållandevis kraftigt i provobjektet (stål), vilket begränsar godstjockleken för de objekt man önskar kontrollera.
    • Diskontinuiteternas volym i strålningsriktningen bör vara i storleksordningen 0,5–2,0 % av godstjockleken för att de skall kunna detekteras.