Innehållsförteckning

    1.1.1 Principielltverkningssätt

    Vid all radiografisk provning användes någon form av strålkälla. Joniserande strålning från denna låter man gå genom provobjektet och sedan svärta en fotografisk film. Denna framkallas sedan, fixeras och granskas med hjälp av en så kallad betraktningsapparat. På filmen erhålls en avteckning av strålningens varierande absorbtion i provobjektet. Inhomogeniteter i form av till exempel porer, blåsor, inneslutningar eller sprickor kan sedan utvärderas och jämföras med någon kravstandard.

     

    Vid så kallad realtidsröntgen ersätts filmen med en fluorescerande skärm (genomlysning) eller med en bildförstärkare och ett TV-system.