Innehållsförteckning

  2.7.1 Fördelar

  Fördelar med ultraljudprovning framför andra oförstörande provningsmetoder är i huvudsak följande:

  • överlägsen penetreringsförmåga, det vill säga provning kan utföras på upp till 5-6 meters djup
  • hög känslighet som medger upptäckt av mycket små fel
  • större noggrannhet än andra metoder då det gäller att bestämma läge, storlek och karaktär av interna fel
  • endast en yta behövs för provning
  • utrustningen är elektronisk, vilket ger möjlighet till omedelbar utvärdering, automatisering, snabb avsökning, in-lineprovning och processkontroll
  • utrustningen är inte farlig att handha, varken för personal eller miljö
  • utrustningen är bärbar.