Innehållsförteckning

    0.0.1 Inledning

    När de första konvertermetoderna utvecklades under andra delen av 1800-talet var detta ett stort teknologiskt genombrott. Flytande stål i betydligt större tonnage kunde tillverkas än vad som var möjligt med degelstålsprocesserna. Större tonnage var en förutsättning för utvecklingen av ångmaskiner, järnväg, fartyg, militär utrustning, industriell processutrustning och så vidare.

    Konvertermetodernas värmebalanser medgav ej att nämnvärda kvantiteter skrot
    kunde smältas. Sandvikens första bessemerverk utrustades till exempel med 12 st degelstålsugnar för att kunna ta hand om det inom verket fallande skrotet.

    Behovet av ugnar för skrotsmältning drev därför fram utvecklingen av martinprocessen och elektrostålprocesserna varav ljusbågsugnen idag är den helt dominerande smältprocessen.