Innehållsförteckning

    6.4.1 Egenskapsmodell

    Det kan underlätta förståelsen om driftsäkerheten bryts ned i en så kallad egenskapsmodell. Man ser då tydligare vilka tillgänglighetsökande och underhållsförberedande åtgärder som bör föras in under projekterings- och konstruktionsstadierna samt naturligtvis vilka insatser som kan vidtas under själva driftfasen, Figur 21.