Underhåll och driftsekonomi 6.3 Mått på och beräkning av driftsäkerheten

6.3 Mått på och beräkning av driftsäkerheten

Skriv ut
Innehållsförteckning

  6.3.1 Mått på och beräkning av driftsäkerheten

  Idag används allmänt begreppet tillgänglighet synonymt med driftsäkerhet. Den brukar förkortas T (eller A för Availability) och anges i %.

  Funktionssäkerheten mäts som medeltiden mellan fel, MTBF (Mean Time Between Failures) i timmar.

  Underhållsmässigheten mäts som medelreparationstiden, MTTR (Mean Time To Repair) i timmar.

  Underhållssäkerheten mäts som medelväntetiden på underhåll, MWT (Mean Waiting Time) i timmar.

  Tillgängligheten kan nu beräknas som:

   

  Exempel. En travers har följande driftdata:

  Medeltid mellan fel, MTBF = 360 timmar

  Medeltid för reparation, MTTR = 12 timmar

  Medelväntetid på reparation, MWT = 1 1/2 timmar

  Det ger T = 360/(360+12+1,5) = 96,4%