4.3 Du Pont ekonomimodell i den operativa driften

Skriv ut
Innehållsförteckning

  4.3.1 Du Pont ekonomimodell i den operativa driften

  Redan efter första världskriget började den amerikanska koncernen du Pont använda sin ekonomimodell för att kunna styra verksamheten i en ny, starkt divisionaliserad organisation. Dess stora fördel är att den på ett enkelt sätt förklarar sambandet mellan produktion, underhåll och kapital i företagets strävan att skapa bästa möjliga resultat.

  I Figur 13 visas sambanden något förenklat. Med hjälp av denna figur kan man överföra tekniska driftsäkerhets- och underhållsdata till ekonomiska data.

  Hög driftsäkerhet med måttliga underhållsinsatser kan erhållas genom till exempel:

  • att välja funktionssäkra komponenter
  • att sätta samman komponenterna så att hög funktionssäkerhet föreligger
  • att arrangera så att underhållskrävande komponenter blir lätt åtkomliga
  • att investera i redundanta anläggningsdelar, till exempel elutrustning
  • att ha ett väl genomtänkt och organiserat förebyggande underhåll
  • att låta UH-personal delta i ny- och ombyggnadsprojekt redan från projektstart
  • att använda kasettidén för snabba byten av komponenter
  • att förlägga underhållsresurser så att avstånden blir korta
  • att dimensionera och organisera underhållsresurserna för att uppnå hög underhållssäkerhet
  • att skapa arbetsformer som främjar samarbete mellan operatörer och UH-personal.

  Du Pont-modellen möjliggör enkla simuleringar av konsekvenserna av olika typer av åtgärder. Vi återkommer till det längre fram.