Underhåll och driftsekonomi 2.1 Allt mer utvecklade underhållsstrategier

2.1 Allt mer utvecklade underhållsstrategier

Skriv ut
Innehållsförteckning

    2.1.1 Allt mer utvecklade underhållsstrategier

    Underhållets och driftsäkerhetens utveckling kan betraktas genom en återblick på hur man i framgångsrika företag ifrågasatt det traditionella synsättet och på punkt efter punkt i ersatt dem med nya synsätt som syftar mot mera totaleffektiva underhållsstrategier.

    I en verklighet där förutsättningarna snabbt förändras är det viktigt att kunna eliminera så många osäkerhetsmoment som möjligt. Underhållsverksamheten betraktas ibland i dessa sammanhang som ett problemområde då verksamheten anses vara mindre planerbar. Främsta skälet till detta synsätt är naturligtvis att man inom många företag fortfarande riktar stor del av insatserna mot att avhjälpa redan inträffade fel. Om dessa fel dessutom har en produktionshindrande karaktär eller av andra skäl betraktas som akuta, blir underhåll en riktig brandkårsstyrka. Planerbarheten, det vill säga tidsplanering av underhållets resurser blir då oftast mindre flexibel.

    Genom att aktivt arbeta med att skapa störningsfria produktions-, underhålls- och administrativa processer kan man göra verksamheten mer planerbar. Figur 7 illustrerar framväxten av allt mer utvecklade underhållsstrategier. Att avhjälpa akuta och oplanerade stopp (steg A i figuren) innebär en låg nivå av planerbarhet medan ett proaktivt förhållningssätt till nykonstruktion och tillståndsbaserat underhåll (steg E i figuren) kräver betydligt mer planering, erfarenhetsåterföring och organisatorisk kunskap i form av noggrann analys och optimering av insatser.