0.1 Nya synsätt på service- och underhållsarbete

0.1 Nya synsätt på service- och underhållsarbete

Skriv ut
Innehållsförteckning

  0.1.1 Nya synsätt på service- och underhållsarbete

  Vanligen förknippar vi följande egenskaper med tekniskt underhåll:

  • Underhållets säkerhetsfrämjande betydelse, det vill säga minskad risk för skador på person och material.
  • Underhållets resursutnyttjande och produktionsbefrämjande betydelse, det vill säga ökad realkapitalutnyttjning och stigande produktionsvolym
  • Underhållets livslängdsökande betydelse, det vill säga ökade serviceintervall och längre teknisk/ekonomisk livslängd före utbyte av komponent eller maskin.
  • Underhållets kostnads- och intäktskonsekvenser, det vill säga allt underhåll kräver resurser och kostar pengar, men kan också öka intäkterna till exempel genom förbättrad tillgänglighet och ökad kvalitet.

  Förr betraktade man ofta service och underhåll som något nödvändigt ont, som bara kostade pengar och störde verksamheten. Idag ser man att dessa aktiviteter, insatta i sitt sammanhang i företaget, inte är en belastning utan i hög grad kan bidra till ökad produktivitet och lönsamhet.

  Ett antal principiella modeller har utvecklats för att belysa detta. I det följande presenteras några av de grundläggande synsätten.