1.3 Underhållets betydelse för kvalitetsutfallet

Skriv ut
Innehållsförteckning

    1.3.1 Underhållets betydelse för kvalitetsutfallet

    När man strävar efter ökad produktions- och produktkvalitet finner man viktiga samband mellan driftsäkerhet/underhåll och kvalitet.

    Som exempel kan vi tänka oss ett stångvalsverk där man av någon anledning drabbats av ett stopp. När problemen lösts och det är dags att starta upp igen, kan man inte komma upp i full produktion direkt. Oftast måste man köra både en och två och kanske flera bomhetor för att få till alla inställningar. Dels gör man då sekunda eller skrot, dels kör man med lägre hastighet än den önskade. Det kan enkelt illustreras med diagrammet i Figur 6.

    Många stopp leder till många starter. Det betyder att kvalitetsutfallet är mycket beroende av hur ofta stopp inträffar. Ett eftersatt eller mindre bra underhåll leder alltså till försämrad kvalitet på färdigprodukterna.

    I ett verk halverades stoppfrekvensen genom olika underhållsinsatser och det ledde till att kvalitetsindex – ett mått på verkets förmåga att pricka toleransintervallet – ökade med 23% och att kassationerna minskade med 18%.