1.1 Underhållskostnadernas storlek i järn- & stålindustrin

1.1 Underhållskostnadernas storlek i järn- & stålindustrin

Skriv ut
Innehållsförteckning

    1.1.1 Underhållskostnadernas storlek i järn- & stålindustrin

    Undersökningar har visat att de direkta underhållskostnaderna utgör 6,4 % av stålindustrins omsättning, Figur 5. Det har också visats att de indirekta kostnaderna är minst lika höga, så i realiteten ligger kostnaderna för underhåll – eller bristande underhåll – runt 13-14 % av stålets saluvärde. Med en snäv definition av stålindustri har de svenska bruken en omsättning på 45 miljarder. Det betyder att vi lägger ned omkring sex miljarder kronor på underhåll av den svenska stålindustrins anläggningar.