7.4 Vad eftersträvas med FU?

Skriv ut
Innehållsförteckning

  7.4.1 Vad eftersträvas med FU?

  Om UH-arbetena till stor del utgörs av haverier och andra akuta insatser leder det till mycket låg planeringsgrad. Man kan förbättra den stora osäkerhet som då råder genom att eliminera fel med hjälp av FU-insatser. Då kan man hoppas på att uppnå följande resultat:

  • Haverier minimeras 
  • Underhållsberoende stopptider och kostnader för följdskador minimeras
  • Ökad livslängd på maskiner och maskindelar
  • Höjd UH-effektivitet genom planering
  • Styrning av teknisk livslängd så att den i görligaste mån sammanfaller med den ekonomiska livslängden
  • Att optimal parameterinställning, speciellt för elektronisk utrustning, bevaras
  • Bättre reservdelsplanering
  • Förbättrad dokumentation som bidrar till kontinuitet i underhållsarbetet.

  Ett förebyggande underhåll bör naturligtvis införas i samband med att en ny utrustning tas i drift. Ofta är det dock så att FU installeras då problemen med stopptider, haverier och ökade UH-kostnader blivit för stora. Figur 24 visar vad som vanligen sker då systematiserat FU installeras i befintlig anläggning.

   

  Först ökar UH-insatsterna och de därmed förbundna kostnaderna. Efter en tid, när programmet börjat verka, reduceras felintensiteten och underhållsbehovet, samtidigt som kostnaderna minskar.