4.2 Instrument baserade på XRF

Skriv ut
Innehållsförteckning

    4.2.1 Instrument baserade på XRF

    I portabla spektrometrar baserade på XRF används radioaktiva isotoper som strålkälla. Därigenom kan analysatorerna göras lätta och vikten är vanligen under 10 kg. En analysator består av två delar; mäthuvud (probe) och elektronikenhet.

    Mäthuvudet innehåller strålkälla och detektor. De vanligaste isotoperna är Fe-55 (halveringstid 2,7 år) och Cd-109 (halveringstid 1,3 år). Även Cm-244 och Am-241 används. Som detektor används oftast gasfylld proportionalitetsdetektor. Figur 39:b och Figur 39:c visar principutförande av ett par olika mäthuvuden.