5.5 Kvalitetskrav

Skriv ut
Innehållsförteckning

    5.5.1 Kvalitetskrav

    De kvalitetskrav som skall uppfyllas vid analyser, är att mätresultaten skall kunna återföras till primära kalibratorer (normaler för grundenheter), certifierat referensmaterial eller annat referensmaterial, som är överenskommet på nationell eller internationell nivå. Denna spårbarhet är den analytiska kemins övergripande målsättning. Alla andra kriterier och krav är underordnade.