5.8 Referensmaterial

Skriv ut
Innehållsförteckning

    5.8.1 Referensmaterial

    Ett kemisk laboratorium är mycket beroende av tillgång på bra referensmaterial. Certifierade referensmaterial (CRM) av olika fabrikat finns att tillgå på marknaden, dock till höga priser. Jernkontorets certifierade referensmaterial, som distribueras av Institutet för Metallforskning, hävdar sig bra såväl kvalitetsmässigt som i prishänseende.

    En ny typ av stålreferensmaterial framställt på pulvermetallurgisk väg tillhandahålls av NILAB i Avesta. Dessa material saknar segringar och är mycket homogena, vilket är värdefullt i kontrollsammanhang.