5.2 Repeterbarhet och reproducerbarhet

Skriv ut
Innehållsförteckning

  5.2.1 Repeterbarhet och reproducerbarhet

  Storleken hos det slumpmässiga felet kan också påverkas av tillvägagångssättet vid bestämningen. Det är därför viktigt att ange hur s har bestämts. ISO 5725 och SS 01 42 30 definierar repeterbarhet och reproducerbarhet på följande sätt:

  Repeterbarhet (r): Ett värde inom vilket den absoluta differensen mellan två testresultat, erhållna med samma analysmetod och samma testmaterial, under repeterbara betingelser kan förväntas ligga på 95 % sannolikhet.

  Med repeterbara betingelser menas:

  • samma operatör
  • samma instrument
  • bestämningarna utförda under kortast möjliga tid

  Reproducerbarhet (R): Ett värde inom vilket den absoluta differensen mellan två testresultat erhållna med samma analysmetod och samma testmaterial, under reproducerbara betingelser kan förväntas ligga med 95 % sannolikhet.

  Med reproducerbara betingelser menas:

  • olika laboratorier
  • olika operatörer
  • olika instrument

  En annan precisionsparameter som brukar vara aktuell är reproducerbarheten inom samma laboratorium (Rw).

  Reproducerbarhet inom laboratoriet (Rw): Samma definition som för R. Med reproducerbara betingelser menas i detta fall enligt ISO TC17/SC1:

  • samma operatör
  • samma instrument
  • bestämningarna utförda olika dagar
  • ny kalibrering (standardisering)

  Såväl repeterbarhet som reproducerbarhet definierar skillnaden mellan två analysresultat. ISO 5725 anger i detalj hur r och R skall bestämmas. Man kan också få en god uppfattning om repeterbarhet och reproducerbarhet inom laboratoriet genom upprepade mätningar på homogena prov samt beräkning av standardavvikelsen. Mätbetingelserna måste därvid motsvara de ovan nämnda för repeterbarhet och reproducerbarhet inom laboratoriet. Sambanden är följande:

  r = 2,8 · s
  R = 2,8 · s
  Rw = 2,8 · s