Innehållsförteckning

  0.3.1 Värmeöverföring – allmänt

  Värme kan överföras från ett föremål till ett annat på olika sätt. Dessa kallas för ledning, konvektion, strålning samt förångning och kondensation. Förångning och kondensation är normalt inte aktuella i ugnar och tas inte upp i fortsättningen.

  I verkligheten, till exempel i ugnsrum, sker värmeöverföringen normalt genom en kombination av de tre sätten ledning, konvektion och strålning. Nedan förklaras de tre olika sätten genom att studera några olika värmeöverföringsförlopp, när herr Wärme går in i en bastu som är 90°C varm.

  Rent allmänt gäller att värmen alltid går från ”varmt” till ”kallt”. Ju större temperaturskillnaden mellan ”varmt” och ”kallt” är, desto mer värme överförs.

  Bastu

  Fråga: Hur är det möjligt att vistas i en bastu som är 90°C? I vatten som är 90°C överlever man ju inte.

  Svar: Det beror på den dåliga värmeöverföringen i bastun.