Innehållsförteckning

    1.1.1 Götgjutning

    Götgjutning var tidigare den vanligaste metoden för framställning av ämnen. Sedan 1960-talet tillämpas endast stiggjutning. Stiggjutning innebär att stålsmältan fylls på i formar av gjutjärn, kokiller, via hål i botten. Kokillerna är placerade på plattor av gjutjärn, så kallade stigplan, i vilka det finns eldfasta kanaler. Kanalerna mynnar i botten på kokillerna. Genom att utforma kokillerna på ett speciellt sätt, kan man minska utbytesförlusterna på grund av pipe i götet. Man förser kokillerna med en så kallad sjunkbox.

    Götgjutning tillämpas numera främst av företag, som producerar mindre volymer, har många ämnesformat, eller gjuter vissa höglegerade stålsorter, som är segringsbenägna och därför inte kan stränggjutas.

    Göt tillverkas i många olika format och med vikter upp till ca 100 ton. Formen kan vara fyrkant, sexkant, åttkant, tolvkant eller rund som hos ESR-göt.