Innehållsförteckning

    1.0.1 Översikt

    Ämnen för valsning och smide framställs antingen som göt via götgjutning eller som slabs, blooms eller billets via stränggjutning.

     

    Stränggjutningen vinner allt större tillämpning och svarar idag för cirka 85 % av världsproduktionen av stålämnen. Förutom rektangulära, fyrkantiga och runda tvärsnitt kan även förprofiler för balk stränggjutas. En utveckling inom stränggjutningen är att gjuta tunna slabs.