Innehållsförteckning

    9.0.1 Riktning

    En valsad produkt är ofta krokig. Särskilt gäller detta profiler med asymmetriskt tvärsnitt. För att få en krokig produkt rak, kan man värma delar av tvärsnittet. Den värmda delen utvidgas och deformeras plastiskt. Vid efterföljande svalning kommer den värmda delen att krympa. En annan metod att rikta är att dra stången något för att få den rak. Detta kan ske antingen i varmt eller kallt tillstånd.

    En vanlig metod för att få en stång eller profil rak är att böja den mot kröken. I detta fall kan vi inte bortse från elastiska deformationer. För att en produkt skall bli rak efter återfjädring krävs att den böjs längre än till rak form. Vid böjning kommer ena sidan av stången att förlängas och den andra sidan att tryckas ihop.

    Förlängning och hoptryckning sker först med elastisk deformation. Vid ökad böjning kommer områden närmast ytan först att deformeras plastiskt. Om böjningen fortsätter sprider sig den plastiska deformationen inåt mot stångens mitt. En stång med hög hållfasthet måste böjas mer än en stång med lägre hållfasthet för att få lika stor plastisk deformation.

    Vid pressriktning sker böjningen med en press, som är horisontell för att operatören skall få god överblick. Operatören lär sig erfarenhetsmässigt hur stor böjning som krävs. Ett kort avstånd mellan uppläggen kräver en liten böjning åt andra hållet. Å andra sidan ökar den kraft som krävs kraftigt om avståndet mellan uppläggen blir alltför kort. En grov stång kräver större avstånd mellan uppläggen jämfört med en klenare stång.