Innehållsförteckning

  5.4.1 Spårfyllnad

  För väl fungerande valsningsprocess och bra slutprodukt fordras att spåren under nedvalsningen fylls på ett riktigt sätt, så att över- respektive underfyllnad undviks, eftersom dessa ger upphov till defekter av olika slag.

  Överfyllnad
  Överfyllning uppkommer då materialet bredar utanför spåret. Ett oriktigt fyllt spår kan ge upphov till invalsningar, formfel och hög valsförslitning i efterföljande stick.

  Underfyllnad
  Uppkommer då materialet inte kan fylla ut spåret och kan ge upphov till formfel, invalsningar.