Innehållsförteckning

    5.6.1 Valsade produkter

    Valsade profiler används som konstruktionselement i byggnader, broar, fartyg, fordon et cetera. Profilens form optimeras med hänsyn till applikationen. Ett otal varianter av profiler tillverkas. De vanligaste är balkar, vinkelstång, bulb och räls.