Innehållsförteckning

    2.0.1 Ytkonditionering

    Stränggjutna ämnen eller göt har ibland (det gäller speciellt mer höglegerade stålsorter) olika typer av ytdefekter som måste avlägsnas före värmning och fortsatt valsning. Om så inte sker finns risk för sprickbildning under varmvalsning eller att defekter kvarstår hos slutprodukten så att denna måste kasseras.

    Detta kan gälla till exempel ytoxider, slagger och flagor. De ytdefekter som förekommer är olika typer av sprickor (längsgående och tvärgående på yta eller hörn), ytslagger, oxider, för stora oscillationsmärken, kallflytningar med mera.

    Syftet med all ytkonditionering är att få felfria ämnen för fortsatt bearbetning så att slutprodukter med hög kvalitet erhålls. Vid ytkonditionering avverkas materialets ytskikt så djupt att ytdefekter säkert avlägsnas.

    Stålsorter, för vilka risk för ytdefekter finns, synas och defekterna märks ut för efterföljande borttagning. Vissa stålsorter ytkonditioneras utan föregående syning. Alla slags ämnen, billets, blooms, slabs och runda ämnen kan ytbehandlas. I Sverige används huvudsakligen ämnesslipning för att avlägsna ytdefekter.