Innehållsförteckning

    8.2.1 Tjockleksreglering

    Automatisk tjockleksreglering (AGC) under valsning sker med reglerprinciperna feed forward, feed back eller feed back via massflöde.

    Vid feed forward mäts inkommande tjocklek och bandhastighet för att via en dator styra den positionsstyrda valsspalten till korrektion när tjockleksavvikelsen når valsspalten.

    Baserat på sambandet att massflödet genom valsverket är konstant, kan de uppmätta värdena på inkommande tjocklek och bandhastighet samt hastigheten på valsverkets utgångssida ge möjlighet att beräkna utgående tjocklek. Eftersom bandhastigheten mäts när bandet lämnar valsarna, kommer den beräknade tjockleken inte att fördröjas.

    På valsverkets utgångssida finns en tjockleksmätare, som mäter den aktuella tjockleken som återförs till datorn för jämförelse med den beräknade. Om det är nödvändigt kommer datorn att korrigera den beräknade tjockleken. I jämförelse med konventionell feed back via uppmätt tjocklek ger massflödesmetoden en bättre tjocklekstolerans.