Innehållsförteckning

    5.2.1 Valsverkets deformation

    Vid både varm- och kallvalsning av plåt och band kommer valsarna att utsättas för ett kraftigt böjande moment kring valsarnas lagercentrum, varvid valsarna böjer ut. För minskning av utböjningen används kraftiga stödvalsar i kombination med mindre arbetsvalsar, vilket medför utmärkta reduktionsmöjligheter, till exempel kvartovalsverk.

    Trots kraftiga stödvalsar blir oftast plåten eller bandet tjockare på mitten än i kanten. För att undvika detta bomberas valsarna i varmvalsverk svagt konvext, så att inverkan av det böjande momentet och bomberingen tillsammans ger den önskade låga bandprofilen (kronan).

    Genom att installera extra valsböjningsutrustning för motböjning, kan en viss del av bomberingen motverkas. Vid varmvalsning och i viss mån även vid kallvalsning får man också ett extra bomberingstillskott på valsen genom temperaturfördelningen i valsen – termisk bombering. Valsarna blir varmare i centrum av valsbanan och kyls genom valstapparna, vilket orsakar denna extra bombering. Under valsningen sker dock valsslitage (nötning) som är större i centrum och därför reducerar bomberingen något.

    Ytterligare en effekt att beakta är valsavplattningen. På grund av det höga tryck som råder i valsspalten blir valsarna utsatta för en elastisk kompression, som kan jämföras med att valsen får en större radie. Ju högre elasticitetsmodul (E-modul) valsarna har, desto mindre blir valsavplattningen. Därför är det en fördel att använda hårdmetallvalsar, vilket till exempel används vid kallvalsning i mångvalsverk.