Innehållsförteckning

    5.1.1 Valsverkstyper

    Plattvalsning genomförs i många typer av valsverk för varm- och kallvalsning beroende på typ av valsning och geometri.

    Den enklaste valsverkstypen är DUO-verket med endast en övre och en undre vals. DUO-verket har nackdelen av en ogynnsam valsningsgeometri, då plåten börjar bli tunn. Därför används oftast KVARTO-verk med fyra valsar. De slanka arbetsvalsarna ger en gynnsam valsningsgeometri, och de grövre stödvalsarna motverkar utböjningen av arbetsvalsarna.

    SEX-valsverket med två axiellt förskjutbara mellanvalsar ger bättre styrmöjligheter för reglering av planhet och tjockleksprofil. Duo-, kvarto- och sexvalsverk används vid såväl varm- som kallvalsning.

    Vid kallvalsning där bandet är mycket tunt och hårt, måste man ha mycket smala arbetsvalsar för att få någon reduktion. Ett helt paket av valsar måste då användas för att stödja upp arbetsvalsarna. Valsverken som går under benämningen MÅNG-valsverk kan beroende på konstruktion ha olika många valsar. Vanligast är 20 st.