Innehållsförteckning

    3.2.1 Glödskalsbildning

    Vid värmning till hög temperatur kommer järn att oxideras av syre som finns i ugnsatmosfären och bilda oxid, så kallat glödskal. Mängden glödskal ökar med tiden. Glödskalsbildningen sker snabbare ju högre temperaturen är. Glödskalet medför en materialförlust. Det är därför viktigt att ämnen inte hålls vid hög temperatur under lång tid.

    Glödskalet från ugnen kan valsas in i produkten och ge ytfel. Vid produkter som har krav på ytorna, särskilt plåt och band, måste glödskalet avlägsnas före valsningen.

    Detta sker vanligen genom vattenspolning med högt tryck. Vattnet som spolas mot glödskalet ger en uppspräckning av glödskalet genom att det kyls av. Detta gör det lättare för vattnet att rycka bort glödskalet. Vid varmvalsning nybildas glödskal. Det kan därför vara nödvändigt att glödskalsrensa flera gånger.