Innehållsförteckning

    Pressade profiler kan man finna i nästan alla miljöer. Materialet utnyttjas effektivt genom att det går att producera profiler med valfritt tvärsnitt nästan utan begränsningar. Genom att placera godset där det gör störst nytta kan starka, funktionella och lätta produkter skapas.

    Profilerna kan även förses med skruvhål, anvisningar för gängleder, snäppningsklackar, spår för tätningslister med mera. Se nedan.

    Figur 29. Brandsläckare i aluminiumprofil.
    Figur 30.