Innehållsförteckning

    När produktens livstid är slut återvinns aluminium genom omsmältning. Omsmältning av aluminium är en effektiv process och kan göras många gånger
    utan större kvalitetsförlust. Idag utgörs mer än en tredjedel av aluminiums världsproduktion av omsmält metall.