Innehållsförteckning

    Efter det att bauxiten har brutits omvandlas den till aluminiumoxid via en kemisk process som kalllas Bayermetoden