Innehållsförteckning

    Bockning av aluminium kan utföras både på aluminiumplåt och profiler. En av metodens stora fördelar är möjligheten att skapa en färdig komponent ur en enda plåt/profil, istället för att sammanfoga flera delar.

    Figur 55. Bockade profiler. Figur 55. Bockade profiler.