Innehållsförteckning

    Vid hydroformning utgår man från en hålformad aluminiumprofil som placeras i ett tvådelat verktyg. I vardera änden av profilen ansluts en cylinder som tätar profilen innan den fylls med vätska som trycksätts så att röret formas mot hålrummet i verktyget.

    Skaftet på isyxan är hydroformat. Metoden styvar upp konstruktionen ytterligare utan att öka dess vikt. Det skapar även en mer ergonomisk form utan behov av fler delar och fogning. Vid varmformning används luft som tryckmedium. Det uppvärmda godset och verktyget tillåter större formförändringar.

    Figur 50. Viper ice tool från Black Diamond.
    Figur 51.