Innehållsförteckning

    Aluminium är den i särklass mest limmade metallen. Speciellt höghållfasta legeringar limmas som t.ex. flygplan, men även vanliga profiler i t.ex. fönster.

    Figur 63. Limmad sandwichstruktur med honeycombkärna. Figur 63. Limmad sandwichstruktur med honeycombkärna.