Innehållsförteckning

    Aluminium fogas med alla vanliga nit- och skruvmetoder. Nitning kan även göras utan håltagning med olika stuknitningsmetoder. Vid skruvning i korrosiva miljöer rekommenderas rostfria eller varmgalvaniserade skruvar/muttrar medan elförzinkat bör undvikas.

    Figur 58. Nitade plåtar. Figur 58. Nitade plåtar.
    Figur 59. Exempel skruvförband. Figur 59. Exempel skruvförband.