Innehållsförteckning

    Ett förvärmt ämne (ej smält) pressas under högt tryck mellan två formhalvor så att det fyller ut formen. Varmpressning ger högre hållfasthet jämfört med gjutning.

    Figur 44. Smidda (varmpressade) karbinhakar. Figur 44. Smidda (varmpressade) karbinhakar.