Innehållsförteckning

  Aluminium är ett material med många egenskaper som, om det används på rätt sätt, kan bidra till att skapa mer hållbara produkter både miljömässigt och ekonomiskt. Några av de mest framstående
  egenskaperna är:

  • Låg vikt – Aluminiums densitet är en tredjedel jämfört med t.ex. stål och koppar.
  • Hög hållfasthet – Särskilt i förhållande till densitet.
  • Högt korrosionsmotstånd – Aluminium korroderar extremt långsamt i normal miljö.
  • God formbarhet – Möjligt att forma, foga och bearbeta med vanliga tekniker.
  • Återvinningsbart – Återvinning av aluminium är en enkel och energieffektiv process.
  • God ledningsförmåga – Både för elektricitet och värme.
  • Goda barriäregenskaper – Förlänger hållbarheten på livsmedel som inte behöver kylas.
  • Frihet i gestaltning – form. Aluminiums formbarhet och ytegenskaper ger frihetsgrader i det estestiska uttrycket.
  Figur 2. Aluminium håller länge och åldras värdigt Figur 2. Aluminium håller länge och åldras värdigt