Innehållsförteckning

    Plast finns i många olika former och egenskaper men generellt är de både billigare, lättare och dessutom enklare att forma än aluminium. Plast har dock mycket lägre styvhet än aluminium. För att få högre hållfasthet och styvhet måste plasten armeras med t.ex. kolfiber, då kallas den komposit.

    Kompositer är både styva och lätta men kan vara känsliga för punktlaster. Jämfört med aluminium är de även svårare att återvinna. Plastprodukter är inte lika långlivade som aluminiumprodukter.