Innehållsförteckning

  Mässing är en metall som främst består av två grundämnen: koppar och zink. Halterna brukar vara runt 60% koppar och 40% zink men också några procent av ett eller flera andra grundämnen. Olika halter av grundämnen ger olika legeringar och mässing med olika egenskaper – för olika syften.

  Fördelning av grundämnen i mässing. Fördelning av grundämnen i mässing.

  I Sverige började man tillverka mässing på 1500-talet, men det framställdes redan 4000 år f.Kr. i Kina och senare även i Romarriket. Då lade man mest märke till det utmärkande utseendet: den guldgula ytan. Senare lärde man sig mer om vilka olika egenskaper det gick att få och kunde då börja använda mässing på många olika sätt. Det upptäcktes också vilka metaller som mässing främst bestod av: koppar och zink.

  Tidmätare i mässing från 1700-talet (http://www.historiska.se/data/?bild=301435) Tidmätare i mässing från 1700-talet (http://www.historiska.se/data/?bild=301435)

  Koppar finns naturligt i jordskorpan och utvinns ur malm från fyndigheter. Malmen har ganska låg kopparhalt: ur varje ton får man bara ut 4–10 kg ren koppar, men fyndigheterna är så stora att brytningen ändå blir lönsam. Geografiskt så finns det koppargruvor i alla världsdelar.

  Koppar är en metall med en rödbrun färg. Den är ganska mjuk och kan därför formas med enkla verktyg. Detta har gjort att koppar fått stor användning genom historien och särskilt då den blandades med zink eller tenn, då man fick legeringarna mässing respektive brons.

  Koppar är också en väldigt bra ledare för elektrisk ström, och är därför den vanligaste metallen till elektriska kablar.

  Anslutningskabel, typ RKK, med kopparledare (bild från amokabel.com) Anslutningskabel, typ RKK, med kopparledare (bild från amokabel.com)

  Zink är en metall med blågrå färg. Den började användas som legering med koppar, för att bli mässing. Zink tillsätts idag också på ytor för att skydda olika material (metaller) och då vara det som bryts ned först. Zink finns även i batterier.

  Zink finns även det naturligt i jordskorpan och utvinns ur malm som innehåller mineralet zinkblände. Geografiskt så finns zinkgruvor i USA, Asien, Australien och Sydamerika.

  Ämnen av zink, s.k. tackor för vidareförädling. (bild från Boliden.com) Ämnen av zink, s.k. tackor för vidareförädling. (bild från Boliden.com)

  Mässing har ett guldgult utseende, och ju mer koppar den innehåller desto rödare färg har den och ju mer zink desto ljusare färg har den. Det går även att belägga mässing så att den får en annat utseende eller annan funktion. Mässingen har kopparens ädla egenskaper, vilket ger bra motstånd mot korrosion men också flera egenskaper som gör det lätt att tillverka komponenter i mässing. Dessa egenskaper är god skärbarhet, smidbarhet och gjutbarhet. Zink i mässing gör att mässing blir lätt att forma vid höga temperaturer och gör mässingen hårdare när den svalnat. Detta beror på att det bildas en viss mikrostruktur i materialet. Mässing går att återvinna och det är vanligast att tillverka mässing från skrot, vilket gör mässing till ett hållbart material.

  Delvis ytbelagd komponent till värmesystem, där den guldgula färgen hos ren mässing framgår tydligt. (Bild från LK Systems) Delvis ytbelagd komponent till värmesystem, där den guldgula färgen hos ren mässing framgår tydligt. (Bild från LK Systems)