Innehållsförteckning

  Förutom koppar och zink kan mässing också innehålla andra legeringsämnen. Beroende på vad mässingen ska användas till så kan det tillsättas kisel, aluminium, järn, tenn, mangan, nickel, bly och arsenik. Genom att

  variera sammansättningen så kan man få mässing med skräddarsydda egenskaper, vilket gör metallen till ett bra materialval för många olika produkter. Det är vanligt att mässing används som prydnadsföremål, i VVS-komponenter (blandare, ventiler och kopplingar), som elkomponenter, marint, i pumpar, som musikinstrument och på eller i byggnader.

  Muttrar och täcklock till VA-kopplingar. Muttrar och täcklock till VA-kopplingar.

  Beroende på mässingens sammansättning så skiljer man på α-mässing och på α-β-mässing (duplex mässing). α-mässing har kopparhalt högre än 65% och kännetecknas av att den går att forma lätt och har en viss struktur på atomerna. Denna mässing används bl.a. i skruvar och plåtbeklädnad. α-β-mässing kallas också duplex mässing, för den består av α och en annan struktur, β. α-β-mässing har istället hög zinkhalt, mellan 38-42%. Denna typ av mässing kännetecknas av att den är hård och hållfast och går att forma lätt vid höga temperatur, som vid varmpressning. Denna typ av mässing används i hydraulikutrustning, pumphus, ventilstyrningar, bussningar och lager.

   

  Många mässingslegeringar innehåller upp till 3% bly för att förbättra skärbarheten och ge bättre ytfinhet hos materi­alet. Det förbättrar spånbrytningen, sänker skärkrafterna och minskar slitaget på verktyg. Men på senare tid har användningen av bly blivit ifrågasatt på grund av dess skadliga inverkan på människor och miljö. Därför har nya legeringar som innehåller mindre bly utvecklats. Idag återvinner man mycket mässing, och då finns det bly kvar i skrotet som ska bli till ny mässing. Så nu handlar det därför om att försöka minska mängden bly istället för att minska tillsatsen av den. Dessa legeringar utan bly är inte säkert sämre men för att klara av att behålla produktiviteten med dessa nya material måste produktionsmetoderna anpassas till de nya förutsättningarna.

  Det finns många standardiserade sammansättningar av mässing som har en kopparhalt mellan 58-95%. Exempel på några vanliga sådana legeringar finns listade i tabellen nedan, tillsammans med vilken mässingstyp de tillhör.

  Några vanliga mässingssorter av olika typer. Beteckningar är enligt EN-standarden. Några vanliga mässingssorter av olika typer. Beteckningar är enligt EN-standarden.
  Blandningsventil för varmvattenberedning från LK Systems. Blandningsventil för varmvattenberedning från LK Systems.
  Blandare från FM Mattsson. Blandare från FM Mattsson.