Innehållsförteckning

  För mässing finns tre europeiska direktiv som omfattar områden där materialet används:

   

  1. Uttjänta fordon – Styr målsättningar för återimport, återvinning och återanvändning av fordon. Det finns i europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG från den 18 september 2000
  2. Kvaliteten på dricksvatten – Styr kvalitetsstandarder (hygien och renhetskrav) för att skydda människors hälsa. Målet är att kontrollera utsläpp av ämnen, inklusive metaller, i allt vatten som är avsett som livsmedel (förutom naturligt mineralvatten och vatten som är läkemedel). Det återfinns i rådets direktiv 98/83/EG från den 3 november 1998. (under revidering)
  3. Elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) direktivet syftar till att ersätta och begränsa farliga ämnen i detta område. Direktivet sammanfattas och återfinns i europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.

  Direktiven ovan är ganska breda och berör även andra material än mässing.

  För att undvika att ämnen tillverkas och hamnar på marknaden i EU utan kontroll eller information om potentiella faror upprättades EU-förordningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Denna förordning syftar till att förbättra skyddet för människors hälsa och miljö genom att registrera alla kemikalier. För legeringar gäller inte registrering men de grundämnen som används för tillverkning (t.ex. metaller) måste registreras och godkännas.

  Väletablerade standarder om mässingsproduktion till olika applikationer och syfte måste också refereras till.

  Man ska veta att direktiven kan revideras och att det kan ske framtida förändringar. Därför är det viktigt att kontinuerligt, via nationella och internationella tillsynsmyndigheter, informera sig om nya förordningar som kan påverka mässing.