4.5 Fysikaliska egenskaper

Skriv ut
Innehållsförteckning

    4.5.1 Fysikaliska egenskaper

    I Tabell 12 och Tabell 13 ges några viktiga fysikaliska data för några plastiskt formbara legeringar (AW) och för några gjutlegeringar (AB). En del av egenskaperna påverkas starkt av legeringsämnena, medan andra är relativt opåverkade vid de vanligaste legeringshalterna.

    Tabell 12. Fysikaliska data för några legeringar för plastisk bearbetning

    Tabell 13. Fysikaliska data för några aluminiumgjutlegeringar

    Egenskaper som påverkas relativt litet av legeringstillsatser är densitet, elasticitetsmodul, längdutvidgningskoefficient och specifikt värme. Bara om legeringshalten är särskilt hög, som i en del gjutlegeringar med hög kiselhalt, blir variationen större än några procent. Däremot är smälttemperatur, resistivitet och termisk ledningsförmåga starkt beroende av legeringsinnehållet. I härdbara legeringar beror resistivitet och termisk ledningsförmåga också starkt av värmebehandlingstillståndet.