Innehållsförteckning

    2.3.1 Tråd

    Tråd kan tillverkas enligt flera metoder. För olegerat aluminium dominerar kontinuerlig gjutning/valsning med efterföljande separat dragning. Tråd av legerat aluminium tillverkas vanligen genom varmvalsning av ämnen i särskilda trådvalsverk och efterföljande dragning till slutdimension. I vissa fall kan varmvalsningen ersättas av profilpressning. Användningsområden är bland annat till kraftledningslinor, svetstråd och stängsel, Figur 31.

    Figur 31. Aluminiumtråd används bland annat för elektriska högspänningslinor och elkablar.