0.1 Källor

DEN SVENSKA STÅLINDUSTRINS BRANSCHORGANISATION

Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jern- kontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    Del 5 bygger på ABB Handbok Industri och har sammanställts av Hans Gillberg och Niklas Brodd.

    Bilderna i den första utgåvan av delarna 1–4 producerades av Jenö Debröczy. Några av dessa bilder återfinns i den omarbetade utgåvan.

    Bilderna i den första utgåvan av delarna 6–12 producerades av Databild AB.
    Bilderna i den reviderade utgåvan av delarna 8, 9 och 12 har omarbetats av Rachel Pettersson.

    Figur 2. Källor