3.3 Legeringsämnen

Skriv ut
Innehållsförteckning

    3.3.1 Legeringsämnen

    Aluminium kan legeras med andra metaller och icke-metaller. Därigenom kan aluminiummaterialen ges mycket varierande egenskaper.

    Järn (Fe) och kisel (Si) förekommer naturligt i aluminium från bauxiten och finns därför i praktiskt taget alla tekniskt använda aluminiummaterial. Aluminium som innehåller högst 1,0 viktprocent järn och kisel tillsammans kallas för olegerat aluminium eller renaluminium.

    Olegerat aluminium har låg hållfasthet och har därför fått begränsad användning. Aluminium som legerats får däremot förhöjda mekaniska egenskaper och kan därför användas i många olika sammanhang.

    Vanliga legeringsämnen, utöver järn och kisel, är magnesium (Mg), mangan (Mn), koppar (Cu) och zink (Zn).