3.4 Lösningshärdning

Hållfastheten kan ökas genom lösningshärdning, det vill säga genom legeringstillsatser bildas en så kallad fast lösning med aluminium.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  3.4.1 Lösningshärdning

  De vanligaste legeringsämnena som ger lösningshärdning är mangan
  och magnesium. Figur 40 och Figur 41 visar inverkan på atomstruktur och
  hållfasthet av en magnesiumtillsats. Magnesiumatomerna intar en del
  av aluminiumatomernas platser i gittret. Man kallar detta en ”fast lösning av magnesium i aluminium”. Figur 42 visar de vanligaste legeringssystemen för aluminium.

  Figur 40. Atomanordning i en fast lösning. Blå ring = Aluminiumatom, Gul punkt = Legeringsatom till exempel magnesium eller mangan.
  Figur 41. Magnesiumhaltens inverkan på hållfastheten hos en aluminiumlegering i mjukglödgat tillstånd.
  Figur 42. De vanligaste legeringssystemen för
  aluminiummaterial.

  Även om denna typ av legering kallas för lösningshärdning så räknas legeringstypen inte in bland de härdbara legeringarna. Med härdbar menar man endast härdbar genom utskiljningshärdning.