Innehållsförteckning

    10.1.1 Skruvning

    Skruv med mutter och bricka kan användas som en alternativ fogningsmetod då det förekommer svårigheter att komma åt att nita eller då förbandet måste vara demonterbart.

    Aluminiumskruv finns i begränsad omfattning som lagervara. Vid fogning väljs AlMgSi eller AlCuMgPb av vilka den senare har sämre korrosionshärdighet och bör målas om den används i korrosiv miljö.

    Helst väljer man stålskruv, som måste vara galvaniserad eller av rostfritt stål med bricka av motsvarande material under såväl skalle som mutter. Samma krav på isolering gäller för skruvförband som för nitförband om dessa kommer att utsättas för korrosiv miljö.

    Vid kallnitning sväller nitskaftet under nitningsoperationen och fyller ut hålet, vilket är en förutsättning för att förbandet ska fungera. I ett skruvförband tillgodoser man motsvarande krav på hålfyllning genom att hålen borras och brotschas samt använder skruv enligt viss toleransklass. För enklare förband kan diameterskillnaden hål-skruv uppgå till 1 mm, men då måste såväl tillåtet hålkanttryck som skjuvspänning minskas. Då räcker det med att borra hålen.