Innehållsförteckning

    0.12.1 Allmänt

    Efter masugnen följer ett ståltillverkningssteg där huvuduppgiften är att förändra och anpassa råjärnets analys till det slutliga stålets specifikation. Det är i huvudsak en fråga om att sänka kolhalten vilket görs genom att kolet reagerar med syre till koloxid. Detta kallas för kolfärskning eller helt enkelt färskning. I de moderna syrgasprocesserna används som reaktionskärl (ugn) en konverter och ibland används begreppet konvertering för stålframställningssteget.

    Den historiska bakgrunden till de moderna syrgasprocesserna har tidigare redovisats i del 1. I framställningen nedan beskrivs metallurgin och driften för LD-ugnen och OBM-ugnen. Översiktligt berörs även de varianter som utvecklats kring dessa två huvudkoncept av syrgasprocesserna.