Innehållsförteckning

    4.0.1 Översikt

    Ökade krav på kortare ledtider i stålverken har bidragit till ökat behov av att kunna särskilja och identifiera olika stålsorter, såväl under tillverkningen som när produkten är färdig för leverans.

    Behovet av portabla spektrometrar har därför ökat under senare år. Utvecklingen av dessa har gått snabbt framåt, och det finns i dag ett antal olika instrument att välja mellan. I likhet med laboratorieinstrument, handlar det också här om spektrometrar baserade på optisk emission och röntgenfluorescens.